Integracja systemu TMS z mapą dla samochodów ciężarowych

Natalia Młyńczak
04 grudnia 2019 4 min.

TMS SPEED i mapa HERE – integracja

Chcąc wspierać użytkowników systemu interLAN SPEED w ich codziennej pracy i być partnerem w podążaniu za rozwojem technologii, nieustannie pracujemy nad ulepszaniem oferowanych rozwiązań. W ostatnim czasie przygotowaliśmy integrację z kolejną mapą cyfrową, produktem firmy Here. Bogaty zasób atrybutów mapowych i związanych z nimi funkcji, gwarantują znaczące ułatwienia w zaawansowanym planowaniu tras w TMS SPEED.

Czego dowiesz się z wpisu?

 • Podstawowe funkcje mapy
 • Wyznaczanie tras
 • Wyliczenia mapowe
 • Walory mapy Here
 • Korzyści integracji systemu do zarządzania transportem i mapy dla ciężarówek

Podstawowe funkcje mapy

Podstawową funkcją, z jakiej korzystać może użytkownik mapy w naszym systemie, jest geokodowanie punktów trasy i trasowanie. Wpisanie danych adresowych pozwala na ich natychmiastowe zidentyfikowanie na mapie, a następnie automatyczne wyznaczenie trasy i obliczenia dystansu oraz kosztów transportu. System oferuje także odwrotne geokodowanie przez wskazanie na mapie punktu przelotowego lub przeciągnięcie wyznaczonej trasy na nowy odcinek drogi. Możliwa jest też zmiana położenia punktu, wraz ze zmianą adresu lub bez niej.

Wyznaczanie tras

Wyznaczenie trasy bazuje na uprzednio zdefiniowanym profilu pojazdu. W profilu wskazywane są wysokość, szerokość i nośność pojazdu – które mają przełożenie na kryteria, jakie musi spełnić droga. Dodatkowo profil zawiera parametry niezbędne do naliczenia bezpośrednich i pośrednich (winiety okresowe) opłat drogowych oraz stawki dotyczące kosztów (za kilometr, za godzinę, stałą na trasę). Definiuje także politykę uwzględniania różnych ograniczeń. Wyznaczanie trasy realizowane może być w wielu wariantach, co oznacza, że generowanych jest jednocześnie kilka alternatywnych dróg. Dostępną funkcją mapy jest również możliwość wskazania obszarów wyłączonych z trasy. Innym udogodnieniem dla użytkownika systemu SPEED jest wybór czy opłaty za autostrady określone będą w walutach narodowych dla kraju, przez który odbywa się tranzyt, czy – dla całości trasy – w EUR lub PLN.

Wyliczenia mapowe

Prawidłowe wyliczenia mapowe dostarczają informacji o:

 • odległości ładownej i nieładownej,
 • o czasie trwania przejazdu (w tym: czasie pracy kierowcy),
 • czasie spędzonym na promie, opłatach drogowych oraz
 • kosztach samej usługi.

Pozawala to na szybkie i precyzyjne przygotowanie oferty dla zleceniodawcy usług transportowych. Dzięki integracji systemu TMS z mapą cyfrową opłaty drogowe oraz cena usług mogą zostać uwzględnione na zleceniu odpowiednio po stronie kosztów i przychodów.

Walory mapy Here

W branży transportowej – ze względu na dużą dynamikę pracy, a także oczekiwaną, wysoką efektywność – niezbędne jest posiadanie map jak najdokładniej odzwierciedlających rzeczywiste warunki drogowe. Zaletą mapy Here jest bez wątpienia to, że uwzględnia ona statystyczny i bieżący stan obciążenia dróg. W efekcie można ją wykorzystać do wyliczenia ETA (szacowanego czasu dotarcia do kolejnego punktu na trasie) i – w razie potrzeby – wygenerowania alertu dla użytkownika. Mapa posiada także warstwę satelitarną, dzięki czemu możliwy jest np. podgląd obszaru danego adresu. Pozwala to na korektę zgeokodowanego adresu i szczegółowe wskazanie np. bramy wjazdowej. Kolejną wartościową funkcją jest wyznaczanie na mapie korytarza, w celu późniejszej kontroli trasy przejazdu pojazdu (na podstawie danych, które pobierane są z systemu GPS w pojeździe).

Z uwagi na to, że układ drogowy bezustannie ulega zmianom, mapa Here jest regularnie aktualizowana. Dzięki temu sieć dróg charakteryzuje się wysoką jakością, użytkownik dysponuje informacjami o aktualnych opłatach drogowych, a komunikaty o korkach podawane są w czasie rzeczywistym. Dodatkowo regularne aktualizacje samego systemu interLAN SPEED zapewniają utrzymanie wysokiego poziomu automatyzacji w realizacji procesów biznesowych.

Korzyści integracji systemu do zarządzania transportem i mapy dla ciężarówek

Praca z systemem TMS zintegrowanym z zaawansowanymi rozwiązaniami mapowymi może przynieść przedsiębiorstwu transportowemu wiele korzyści. W przypadku integracji oprogramowania interLAN SPEED z mapą HERE, poza aspektami funkcjonalnymi, należą do nich intuicyjna obsługa oraz ustandaryzowany interfejs webowy. Sprawia to, że korzystanie z mapy jest łatwe i wygodne. Podobne znaczenie ma brak konieczności zapewnienia dodatkowej infrastruktury w firmie – wystarczy przeglądarka. Niewątpliwym atutem jest także atrakcyjna cena.

Podsumowując, przedstawione rozwiązanie pozwala na bardziej efektywną pracę w firmie. Wraz ze wzrostem jakości środowiska pracy, ograniczeniu ulegają koszty, co przekłada się na wzrost zyskowności działalności. Pozytywny wpływ odczują także klienci przedsiębiorstw.

Integracja systemu TMS z mapą cyfrową – kluczowe funkcje:

 • Geokodowanie i odwrotne geokodowanie punktów trasy na mapie
 • Wyznaczanie tras w wielu wariantach z uwzględnieniem korków
 • Ograniczenia dla ruch ciężarowego
 • Kalkulacja kosztów trasy (m.in. myto)
 • Definiowanie wyłączeń dla obszarów
 • Wyliczanie ETA
 • Widok satelitarny
 • Dostęp do aktualnych sieci dróg oraz opłat


Sprawdź naszą ofertę:

Program dla spedycji i firm transportowych | Oprogramowanie do planowania dostaw | Spedycja morska i lotnicza | Mapa dla ciężarówek | Oprogramowanie do planowania tras | Portal przewoźników | Aplikacja mobilna dla firm transportowych i spedycyjnych | Program do tworzenia deklaracji intrastat | Oprogramowanie do zgłoszeń celnych

Wróć do listy wpisów
Masz więcej pytań?
Zadaj nam dowolne pytanie. Przejdź do formularza, by skontaktować się z naszym specjalistą.
Napisz do nas