Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej mSPEED firmy interLAN Sp. z o.o.
 2. Aplikacja mSPEED jest instalowana na urządzeniach mobilnych, a w szczególności na telefonach komórkowych i urządzeniach PDA, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android).
 3. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  – identyfikator użytkownika służący do autoryzacji w systemie SPEED. Dane przechowywane są na urządzeniu do momentu odinstalowania aplikacji lub zalogowania innego użytkownika.
  – identyfikator urządzenia mobilnego (IMEI) wykorzystywany w procesie wysyłania informacji z urządzenia mobilnego do systemu SPEED. Komunikacja między aplikacją mobilną, a systemami interLAN odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Sock,et Layer).
 4. Aplikacja mSPEED w zależności od wykorzystywanych funkcji może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  – informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika adresów docelowych, aktualnej pozycji załadunku lub rozładunku, aktualnej pozycji szkody lub aktualnej pozycji przekazania pojazdu, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  – danych kontaktów w przypadku wstawiania do wiadomości lub czynności numerów telefonów osób zapisanych w książce adresowej,
  – aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania dokumentów CMR, faktur zakupu lub szkód pojazdu.
 5. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 6. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie.
 9. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: biuro@interlan.pl