System celny

interLAN

System celny

Wspieramy kompleksową obsługę procedur celnych

System celny interLAN pojawił się na rynku w 1991 r. Bardzo szybko zajął pozycję pionierską wśród rozwiązań dla tego segmentu. Obecnie z oprogramowania celnego interLAN korzysta kilkaset firm, wśród nich producenci, importerzy i eksporterzy oraz agencje celne.

 • SAD XML

  Oprogramowanie SAD XML służy do tworzenia elektronicznych zgłoszeń celnych. Z poziomu programu wysyłane są zgłoszenia w formacie XML do systemu administracji celnej AIS (w przypadku zgłoszeń importowych) oraz AES (w przypadku zgłoszeń eksportowych).

  Kluczowe funkcje:

  • Tworzenie oraz edycja dokumentów SAD XML
  • Weryfikacja poprawności dokumentów przed wysłaniem, przy użyciu walidatorów zgodnych z aktualnie obowiązującymi regułami określonymi przez Ministerstwo Finansów
  • Możliwość wydruku DW1, CMR oraz CIM
  • Wysyłka zgłoszeń celnych do UC przez email, stronę BCP, portal PUESC lub niewizualnie przy pomocy WebService
  • Dostęp do aktualnej bazy kodów taryfy celnej wraz z listą kodów ograniczeń dla importu i eksportu ujętych w taryfie celnej oraz aktualne tabele kursów
  • Możliwość korzystania z bazy słowników wymaganych przez Ministerstwo Finansów dla obsługi elektronicznych zgłoszeń oraz słowników ułatwiających szybkie wypełnianie danych, np. lista kontrahentów, lista osób, kursy walut, lista urzędów i oddziałów celnych i in.
 • NCTS

  Program NCTS służy do obsługi wspólnej procedury tranzytowej WPT. Koncepcja opracowania systemu informatycznego zrodziła się w ramach przeprowadzanej w UE reformy tranzytu, służącej jednocześnie uproszczeniu procedur i ograniczeniu nadużyć. Wspólne zasady działania systemu zostały wypracowane przez kraje uczestniczące w przedsięwzięciu.

  Kluczowe funkcje:

  • Ewidencja operacji tranzytowych firmy z podziałem na otwarcie i zamknięcie tranzytu
  • Realizacja procesów otwierania i zamykania tranzytów WPT poprzez komunikaty systemu NCTS
  • Pełna integracja z systemami interLAN – zarówno celnymi jak i w obszarach zastosowań NCTS np. Składy Akcyzowe
  • Obsługa komunikatów IE zarówno w procedurach zwykłych jak i uproszczonych
  • Możliwość korzystania z automatycznego saldowania gwarancji generalnej dla zamknięcia zgłoszeń Tranzytu (KCS lub MCS) w połączeniu z następnymi procedurami celnymi
 • Procedura Uproszczona

  Program przeznaczony jest do automatyzacji procesu obsługi odpraw celnych w imporcie i eksporcie w ramach stosowania Procedury Uproszczonej metodą elektronicznego wpisu do rejestru.

  Kluczowe funkcje:

  • Prowadzenie rejestrów PU zgodnie z wymogami UC
  • Dowolna liczba rejestrów wybranych typów: import, eksport
  • Możliwość stosowania niezależnych rejestrów dla powiadomień
  • Automatyczne rozliczenie długu celnego z raportem do Systemu ZEFIR
  • Kontrola płatności dla długu celnego
  • Automatyczne przygotowanie i emisja zgłoszeń celnych
  • Prostota rozbudowy systemu o kolejne rejestry w miarę pojawiania się nowych potrzeb
  • Wbudowane mechanizmy wielokrotnych kontroli poprawności zapisu danych
  • Program jest akceptowany przez Urząd Celny jako rejestry procedury uproszczonej w postaci elektronicznej
  • Program pozwala na prowadzenie ewidencji saldowania zabezpieczeń dla poszczególnych rodzajów procedur celnych zgodnie z wytycznymi MF
  • Możliwość saldowania wielu pozycji jednocześnie
  • Automatyczne tworzenie plików XML dla systemów AIS-IMPORT oraz AES
  • Program pozwala na sprawdzenie poprawności wypełnienia zgłoszenia celnego przesyłanego do systemu AIS-IMPORT i AES przy użyciu walidatorów zgodnych z aktualnie obowiązującymi regułami określonymi przez Ministerstwo Finansów
  • Wysyłka zgłoszeń celnych do UC przez email, stronę BCP, portal PUESC lub niewizualnie przy pomocy WebService
  • Możliwość automatycznego zwalniania pozycji w ewidencji gwarancji generalnej przy wykorzystaniu danych pobieranych z systemu OSOZ2
 • Dostawy

  Program DOSTAWY ma za zadanie eliminować błędy towarzyszące ręcznemu wprowadzaniu dokumentów. Jego głównym celem jest przyspieszenie procesu przygotowywania danych do odprawy importowej lub eksportowej za pomocą funkcji importu baz danych z systemów zewnętrznych w firmie.

  Kluczowe funkcje:

  • Wczytywanie faktur z plików przesyłanych drogą elektroniczną
  • Ewidencja wczytanych danych z podziałem na faktury importowe i eksportowe
  • Automatyczna taryfikacja (kody PCN oraz stawki cła i VAT)
  • Automatyczne przygotowanie zgłoszeń na podstawie pozycji faktur
  • Kontrola faktur
  • Zawiera niezależne rejestry faktur: import, eksport
  • Prowadzenie kartotek towarowych z indeksami materiałowymi, kodami PCN, stawkami, wagami etc.
  • Automatyczne rozliczenie należności celnych na poszczególne pozycje faktur
  • Program pozwala na prowadzenie ewidencji saldowania zabezpieczeń dla poszczególnych rodzajów procedur celnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wraz z ich automatycznym saldowaniem
  • Możliwość automatycznego zwalniania pozycji w ewidencji gwarancji generalnej przy wykorzystaniu danych pobieranych z systemu OSOZ2
  • Możliwość automatycznego saldowania gwarancji generalnych dla poszczególnych procedur celnych od zamknięcia Tranzytu do opłacenia należności celnych potwierdzonych celnych potwierdzonych przez system ZEFIR2
  • Wysyłka zgłoszeń celnych do UC przez email,stronę BCP, portal PUESC lub niewizualnie przy pomocy WebService
 • Skład Celny

  System jest przeznaczony do prowadzenia elektronicznej ewidencji składu celnego. Program znacznie usprawnia typowe operacje wykonywane w składzie celnym. Posiada również funkcje automatycznego tworzenia zgłoszeń celnych dla systemów AIS i ECS.

  Kluczowe funkcje:

  • Ewidencja towarowa składu celnego wg kodów towarowych oraz dokumentów przyjęcia
  • Ewidencja i wydruki zgodne z wymogami UC
  • Automatyczne tworzenie zgłoszeń celnych
  • Bogaty zestaw raportów
  • Możliwość automatyzacji procesu wprowadzania danych oraz interfejsy
  • Możliwość korzystania z automatycznego saldowania zabezpieczenia generalnego dla poszczególnych pozycji rejestrowanych na wejściu i zejściu ze Składu Celnego
 • Uszlachetnianie

  System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowej oraz rozliczeń w procedurze Uszlachetniania Czynnego w Systemie Zawieszeń. Program automatyzuje podstawowe operacje wykonywane w Uszlachetnieniu Czynnym. Posiada również funkcje automatycznego tworzenia zgłoszeń celnych dla systemów AIS oraz ECS. Generowane raporty i stosowane techniki rozliczeniowe odpowiadają wymogom stawianym przez Urzędy Celne. Pozwalają elastycznie dopasować sposób rozliczeń do specyfiki procesów technologicznych firmy.

  Kluczowe funkcje:

  • Ewidencja magazynowa wg kodów towarowych oraz wg dokumentów przyjęcia
  • System pozwala rozliczać ewidencję wg norm produkcyjnych stałych lub doraźnych
  • Możliwe jest ręczne tworzenie rozliczeń
  • Automatyczne tworzenia zgłoszeń celnych na podstawie wprowadzanych faktur
  • Raporty (wydruk stanu na dowolny dzień, historia rozliczeń SAD lub wybranej pozycji towarowej itp.)
  • Możliwość korzystania z automatycznego saldowania zabezpieczenia generalnego dla poszczególnych pozycji rejestrowanych na wejściu i zejściu z ewidencji Uszlachetniania
Usługi
Wraz z naszymi produktami otrzymujesz wsparcie w postaci usług dodatkowych.
Gwarantują one najlepszą obsługę systemu i podnoszą komfort pracy.
service-1
Analiza przedwdrożeniowa
service-2
Wdrożenie
service-3
Szkolenie
service-4
Opieka Autorska
service-5
Gotowość Serwisu
service-6
Audyt
service-7
Integracja z systemami zewnętrznymi
service-8
Dzierżawa oprogramowania (outsourcing)
Umów prezentację

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Interlan sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kłosowej 6. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji w związku z przesłanym zapytanie w ramach formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. * _
  Pozostałe produkty
  product-1 product-1-hover
  Spedycja i Transport FTL
  Usprawnia obsługę ładunków całopojazdowych i zwiększa efektywność zarządzania flotą pojazdów własnych.
  arrow
  product-2 product-2-hover
  Dyspozytor
  Wspiera proces planowania zleceń i ułatwia realizację zadań dyspozytora w firmie.
  arrow
  product-3 product-3-hover
  Drobnica
  Przyspiesza organizację procesu dostawy z wykorzystaniem magazynów przeładunkowych.
  arrow
  product-4 product-4-hover
  Dystrybucja
  Usprawnia logistykę krajową i międzynarodową w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
  arrow
  product-5 product-5-hover
  Spedycja Morska i Lotnicza
  Umożliwia wyspecjalizowaną obsługę przewozów morskich i lotniczych.
  arrow
  product-6 product-6-hover
  Mapa cyfrowa dla ciężarówek
  Ułatwia planowanie i wyznaczanie tras oraz kalkuluje ich koszty. Przeznaczona dla ruchu ciężarowego.
  arrow
  product-7 product-7-hover
  OptiPlaner
  Usprawnia i automatyzuje proces planowania tras i załadunków.
  arrow
  product-9 product-9-hover
  eSPEED
  Platforma internetowa służąca do komunikacji użytkowników systemu SPEED z ich otoczeniem biznesowym.
  arrow
  product-8 product-8-hover
  mSPEED
  Aplikacja mobilna dla kierowcy, która zapewnia nadzór nad procesem dostawy w czasie rzeczywistym.
  arrow
  intraStat-v3 intraStat-v3-hover
  intraSTAT
  Wspiera kompleksową obsługę procedur celnych w firmach.
  arrow