Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności  stanowi  zbiór informacji o celach przetwarzania danych osobowych wraz z pozostałymi informacjami towarzyszącymi w myśl art. 13 i 14 RODO
 2. W Polityce prywatności znajdują się także inne informacje o czynnościach jakie wykonujemy w ramach naszej strony internetowej, a wykraczają poza zakres informacji określonych w RODO
 3. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego a bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.
 4. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały  zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest InterLAN sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kłosowej 6 (dalej: InterLAN).
 • Zawsze, gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@interlan.pl
 • Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach (w konkretnych celach przetwarzania) jest to konieczne, aby skorzystać z naszej oferty.
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty wspierające Nas w realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Są to zaufane podmioty z branży ubezpieczeniowej, HR, IT (hosting, serwis, inne ), finansowo-księgowej, transportowej w tym operatorzy pocztowi, a także podmioty wspierające od strony marketingowej.
 • Masz prawo żądania od administratora:
  a. dostępu do danych osobowych;
  b. sprostowania danych osobowych;
  c. usunięcia danych osobowych;
  d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e. przeniesienia danych osobowych
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 • W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę napisz do Nas wiadomość na biuro@interlan.pl
 • InterLAN przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

  CELE PRZETWARZANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STRONY WWW

  CEL 1: Obsługa formularzy kontaktowych

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: przez okres wymiany korespondencji lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu
  • W praktyce: Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, aby móc udzielić Tobie odpowiedzi na otrzymane zapytanie przekazane w ramach formularza kontaktowego oraz ewentualne, późniejsze prowadzenie korespondencji.

  CEL 2: Obsługa wydarzeń online

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu wykonania umowy
  • W praktyce: Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do tego, aby móc skutecznie przeprowadzić organizowane przez Nas wydarzenie online – najczęściej będą to szkolenia dotyczące wybranych aspektów prowadzenia działalności w branży transportowej. Musimy wiedzieć kto i na jakie szkolenie się zapisał oraz czy zapisana osoba jest uprawniona do wzięcia udziału w szkoleniu na zasadach określonych w opisie szkolenia

   CEL 3: Informowanie o nowościach poprzez newsletter

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Okres kryteria: Do czasu odwołania zgody
  • W praktyce: Jeśli chcesz być na bieżąco z wszelkimi nowościami, to po wyrażeniu zgody „na kanał kontaktu” poprzez podanie swojego adresu e-mail zostaniesz dopisany do listy osób otrzymujących wiadomości e-mail z materiałami o charakterze marketingowym.

   CEL 4: Promowanie produktów poprzez dostarczanie dedykowanej treści o charakterze marketingowym

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (przez zmianę ustawień swojej przeglądarki)
  • Dzięki korzystaniu z dostępnych technologii umożliwiających analizę Twojej aktywności w sieci Internet (na podstawie plików Cookie’s) – reklamy oraz inne treści o charakterze marketingowym, które będą kierowane wyłącznie do Ciebie w większym stopniu będą spełniały Twoje oczekiwania – innymi słowy treść będzie bardziej dopasowana do Twoich preferencji. Szczegółowe informacje o plikach cookie znajdziesz w Polityce Cookies.

   CEL 5:Przekazywanie informacji technicznych

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  • W praktyce: Może zdarzyć się, że otrzymasz wiadomości techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu np. informacja o planowanej niedostępności z uwagi na planowane prace konserwacyjne.

  CELE PRZETWARZANIA ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI PROCESAMI REKRUTACYJNYMI

  CEL 6: Przeprowadzenie procesu rekrutacji

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
  • Okres/kryteria: 2 lata od zakończenia rekrutacji lub odwołania zgody

  W praktyce: W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prawa pracy związanych z realizacją konkretnego procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

   CEL 7: Prowadzenie przyszłych rekrutacji

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Okres/kryteria: 3 lata od wyrażenia zgody

  W praktyce: Uwzględnimy Twoje dokumenty aplikacyjne w innych prowadzonych przez Nas rekrutacjach nawet jeśli nie zaaplikowano na nią bezpośrednio. Dokonamy oceny Twoich dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia naszych wymagań w zakresie nowej (przyszłej) rekrutacji, a w konsekwencji skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia chęci aplikowania na nowe stanowisko.

   CEL 8: Informowanie o nowych rekrutacjach

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

  W praktyce: Może zdarzyć się tak, że rekrutacja, w której wziąłeś udział zakończy się zatrudnieniem innej osoby. Jednak z uwagi na okoliczności nie wykluczamy całkowicie możliwości zatrudnienia Ciebie w ramach innej rekrutacji na tożsame lub podobne stanowisko, które w Naszej ocenie także mogłoby Cię zainteresować. Dostrzegamy jednak ryzyko polegające na tym, że informacja o tej nowej rekrutacji może do Ciebie nie dotrzeć w związku z czym, aby móc zainteresować Cię aktualną ofertą pracy skontaktujemy się z Tobą – jeżeli sobie tego nie życzysz możesz zgłosić sprzeciw już przy pierwszej rekrutacji.

  Różnica względem celu 7 jest taka, że w tym przypadku nie rozpoczniemy żadnych czynności przetwarzania związanych z prowadzoną nową rekrutacją, a jedynie Cię o niej poinformujemy i dopiero wtedy będziesz mógł zdecydować czy chcesz brać w niej udział.

  CELE PRZETWARZANIA ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG (w tym w ramach aplikacji mobilnej mSPEED)

  CEL 9: Wykonywanie umowy

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu wykonania umowy
  • W praktyce: Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego wykonania i obsługi zawartej umowy.

  DODATKOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA

  • Twoje dane pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy (tu także: kontrahent/ współpracownik, itd.), z którym zawarliśmy umowę o świadczenie usług.
  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • W praktyce: W umowie, którą zawarliśmy lub w ramach innych ustaleń o podobnym skutku zostałeś wskazany jako osoba kontaktowa z ramienia Twojego pracodawcy lub koordynator umowy lub osoba pełniąca inną funkcję (np. osoba dedykowana do naszej obsługi), z którą kontakt przy wykonywaniu umowy jest niezbędny.

  CEL 10: Świadczenie usług w ramach aplikacji mobilnej mSPEED

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Okres/kryteria: do czasu usunięcia aplikacji
  • W praktyce: Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług udostępnianych w aplikacji mSPEED w ramach określonych dostępnych w niej funkcji. Pozostałe informacje dotyczące aplikacji mSPEED znajdują się w „Polityce Prywatności dla Aplikacji Mobilnej” dostępnej na stronie https://www.interlan.pl/polityka-prywatnosci-dla-aplikacji-mobilnej/

  CEL 11: Finansowo księgowy

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Okres/kryteria: 5 pełnych lat
  • W praktyce: Chodzi o dopełnienie obowiązków podatkowych w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowe naliczenie i rozliczenie podatku dochodowego i ewentualnie podatku VAT.

  CEL 12: Utrzymanie relacji handlowych

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  • W praktyce: Jako, że będziemy współpracowali w ramach zawieranej umowy to możliwe, że taką współpracę będziemy chcieli kontynuować lub powtórzyć w przyszłości w związku z czym w takim celu prawdopodobnie będziemy się z Toba kontaktowali

   CEL 13:Obsługa reklamacji

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
  • Okres/kryteria: Do czasu obsługi reklamacji
  • W praktyce: Chcemy, abyś był zadowolony z Naszej obsługi nawet w sytuacji, w której konieczna jest reklamacja świadczonych usług. Działamy sprawnie zgodnie z przepisami oraz zawartą umową (Regulamin).

  POZOSTAŁE CELE PRZETWARZANIA

   CEL 14: Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: Przez okres przedawnienia roszczeń
  • W praktyce: InterLAN jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażony na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec InterLAN. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu. Okres przedawnienia roszczeń został określony w art. 118 kodeksu cywilnego

   CEL 15: Realizowanie marketingu produktów własnych i podmiotów powiązanych

  • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Okres/kryteria: Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  • W praktyce: InterLAN dba o to, aby wiedza o trendach i nowych produktach docierała do Ciebie w sposób zapewniający poszanowanie Twojej prywatności, dlatego takie działania realizujemy także w oparciu o newsletter. Niemniej mogą pojawić się sytuacje, w których otrzymasz od nas informacje o charakterze marketingowym, która nie jest newsletterem. Zanim jednak zaczniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niniejszym celu uzyskamy oddzielną zgodę „na kanał kontaktu” – telefon / e-mail

   INFORMACJE POZOSTAŁE

  1. Użytkownicy naszego serwisu internetowego nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z informacji zawartych w serwisie. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, dobrowolnie udostępnione przez użytkowników.
  2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, a dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy biuro@interlan.pl

  PLIKI COOKIES

  Serws internetowy firmy interLAN pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików zapisywanych w przeglądarce użytkownika). Szczegółowe informacje w zakresie zarządzania plikami cookies znajdują się w Polityce Cookies.