Punkty kontaktowe DSA

Punkty kontaktowe DSA

Punkty kontaktowe wyznaczone dla kontaktu z organami władzy publicznej (krajowymi i unijnymi), na potrzeby stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) („DSA”), na podstawie art. 11 ust. 1 DSA:

DSA11@interlan.pl – punkt kontaktowy wyznaczony przez spółkę interLAN sp. z o.o. – point of contact designated by interLAN sp. z o.o. pursuant to Art. 11 sec. 1 DSA

DSA11sj@interlan.pl – punkt kontaktowy wyznaczony przez spółkę interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka sp.j. – point of contact designated by interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka sp.j. pursuant to Art. 11 sec. 1 DSA

Komunikacja jest prowadzona w językach polskim i angielskim.
The communication is carried out in Polish and English languages.

Punkty kontaktowe wyznaczone dla kontaktu z odbiorcami usług pośrednich, na podstawie art. 12 ust. 1 DSA:

DSA12@interlan.pl – punkt kontaktowy wyznaczony przez spółkę interLAN sp. z o.o.

DSA12sj@interlan.pl – punkt kontaktowy wyznaczony przez spółkę interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka sp.j.