Dotacje unijne dla interLAN

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, a jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku opracowania w toku prac B+R, do końca 2021 r. kluczowych elementów technologicznych systemu InterLAN SPEED drugiej generacji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

  • Opracowania struktury bazy danych wraz programem zapytań.
  • Utworzenia podstaw struktury informatycznej dla systemu InterLAN SPEED drugiej generacji.
  • Utworzenia algorytmu optymalizującego koszt transportu.
  • Opracowania najbardziej złożonych modułów systemu InterLAN SPEED drugiej generacji, które będą zasilać danymi algorytm optymalizacyjny.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka) , Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 721 996,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 788 484,00 PLN

Wróć do listy wpisów
Masz więcej pytań?
Zadaj nam dowolne pytanie. Przejdź do formularza, by skontaktować się z naszym specjalistą.
Napisz do nas