Co to jest TMS i jak wspiera zarządzanie transportem?

Natalia Młyńczak
05 marca 2024 3 min.
Co to jest TMS?

Współczesna branża transportowa stoi przed nieustannymi wyzwaniami związanymi z zaspokajaniem rosnących oczekiwań klientów oraz efektywnym zarządzaniem flotą i przesyłkami. Klienci wymagają szybkich dostaw i możliwości śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, niezależnie od zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę w tym procesie odgrywają nowoczesne technologie.

Co to jest system TMS? Co oznacza skrót TMS?

Nieodzownym narzędziem praktyków logistyki i transportu jest TMS, czyli system, który wykorzystuje technologię do planowania, realizacji i zarządzania procesem przepływu towarów. Skrót TMS pochodzi od angielskiego terminu Transportation Management System, co można przetłumaczyć jako system zarządzania transportem. Jest to oprogramowanie skierowane do firm transportowych i logistycznych, które wspomaga kompleksowe zarządzanie operacjami transportowymi. Umożliwia obsługę zleceń, zarządzanie taborem, planowanie tras, monitorowanie pojazdów, śledzenie przesyłek, jak i wystawianie faktur oraz rejestrację kosztów skończywszy na przekrojowej analizie danych.
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia systemu TMS w transporcie jest usprawnienie procesów, optymalizacja kosztów dostaw, poprawa efektywności operacyjnej oraz podniesienie jakości obsługi klientów.

Dla kogo przeznaczony jest system TMS?

Rozwiązania klasy TMS są niezbędne w codziennej pracy podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw. System zarządzania transportem przeznaczony jest dla:

 • firm transportowych,
 • firm spedycyjnych,
 • operatorów logistycznych,
 • firm e-commerce, producentów i dystrybutorów.

TMS sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od skali prowadzanego biznesu, w której sprawna dostawa jest kluczowa dla zadowolenia klientów.

Jakie są rodzaje rozwiązań TMS?

W zależności od zastosowanego kryterium rozwiązania TMS można podzielić:

 • ze względu na rodzaj obsługiwanego biznesu na:
 • ROAD dla transportu drogowego, w tym FTL (Full Truck Load) – całopojazdowego i LTL (Less Than Truck Load) drobnicowego oraz
 • SEA/AIR/RAIL dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, w tym FCL (Full Container Load) – całokontenerowego i LCL (Less Than Container Load) – niepełnokontenerowego;
 • ze względu na obsługiwaną branżę, np. spożywcza, paliwowa, ponadgabarytowa, ADR, produkty sypkie, przesyłki, kontenery, automotive, silosy, chłodnie i in.

 

Jakie są funkcje systemu zarządzania transportem?

TMS integruje różne obszary zarządzania transportem.

W praktyce oznacza to, że system TMS umożliwia przedsiębiorstwom skupienie się na efektywności, redukcji kosztów i zwiększeniu konkurencyjności.

Główne obszary funkcjonalne systemu zarządzania transportem TMS:

1)           Planowanie tras: TMS umożliwia optymalizację planowania tras. Algorytmy systemu analizują różne czynniki, takie jak warunki ruchu czy ograniczenia na trasie, aby znaleźć najbardziej efektywną drogę.

2)           Monitorowanie floty: TMS umożliwia pełną kontrolę nad flotą pojazdów. Możliwe jest śledzenie lokalizacji pojazdów, monitorowanie zużycia paliwa oraz planowanie regularnych przeglądów technicznych, pauz, urlopów i in.

3)           Automatyzacja procesów: TMS usprawnia codzienną pracę przez automatyzację procesów, takich jak przydzielanie zleceń, wystawianie dokumentów czy monitorowanie statusu przesyłek.

4)           Łączność z partnerami: System umożliwia łatwą wymianę informacji między wszystkimi uczestnikami procesu logistycznego, włączając w to dostawców, odbiorców i partnerów logistycznych.

5)           Integracja z innymi systemami: systemy TMS komunikują się systemami finansowo-księgowymi, systemy kadrowymi, systemy telematycznymi, mapami cyfrowymi, terminalami płatniczymi, systemami bankowymi, giełdami transportowymi i platformami logistycznymi, systemami klasy WMS, ERP, CRM, systemami Workflow, bramkami SMS/MMS, systemami kart płatniczych

6) Kompleksowość i przekrojowa analiza danych: W TMS rejestrowane są dane związane z działalnością operacyjną firmy począwszy od oferty, poprzez zlecenia i przesyłki, karty drogowe aż po faktury sprzedażowe i kosztowe. W efekcie system umożliwia kompleksową i przekrojową analizę danych, będącą podstawą podejmowanych trafnych decyzji biznesowych.

 

Optymalizacja łańcucha dostaw przez integracje

Systemy TMS mogą komunikować  się z różnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na organizację, zarządzanie i rozliczenie realizowanych operacji transportowych. W dużych przedsiębiorstwach integracja z systemem ERP (Enterprise Resource Planning) stanowi kluczowy element zarządzania łańcuchem dostaw. Współpraca systemów TMS i ERP umożliwia efektywną koordynację działań logistycznych, optymalizację wykorzystania zasobów oraz skrócenie czasu realizacji zamówień. Pozwala na globalne monitorowanie wszystkich aspektów realizowanego procesu transportowego.

 

W czym TMS pomoże firmie transportowej?

TMS korzystnie wpływa na działanie firmy poprzez:

 • optymalizację kosztów: TMS przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów operacyjnych
 • zwiększenie efektywności: automatyzacja procesów pozwala na szybsze (oszczędność czasu dzięki minimalizacji działań manualnych) i bardziej precyzyjne działanie (uproszczenie procesów logistycznych)
 • poprawę obsługi klienta: ścisła kontrola nad procesem dostawy, zapewnia klientom firm transportowych i logistycznych dokładne informacje na temat dostawy
 • zarządzanie ryzykiem: TMS umożliwia monitorowanie i identyfikację potencjalnych problemów w czasie rzeczywistym, zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad przesyłkami, zapewnia zgodność z przepisami oraz możliwość elastycznego rozwoju biznesu
 • dostęp do aktualnych danych biznesowych: umożliwia to szybsze podejmowanie decyzji oraz ciągłe doskonalenie procesów.

Podsumowując, posiadanie oprogramowania TMS jest kluczowe dla firm transportowych i logistycznych. Ułatwia skuteczną adaptację do wymogów współczesnego, dynamicznego środowiska biznesowego i gwarantuje elastyczny rozwój firmy.

 

Wróć do listy wpisów
Masz więcej pytań?
Zadaj nam dowolne pytanie. Przejdź do formularza, by skontaktować się z naszym specjalistą.
Napisz do nas