Logistyka dostaw a system interLAN SPEED

W firmie DS Smith Polska będącej wiodącym producentem opakowań, zakończyło się wdrożenie systemu interLAN SPEED w obszarze nadzorowania transportu produktów firmy do odbiorców. W efekcie realizowanych prac firma DS Smith uzyskała narzędzie do skutecznej kontroli terminowości dostaw.

Wdrożenie zostało oparte na module obsługi drobnicy wraz z mechanizmem planowania tras. Standardowe funkcjonalności systemu uzupełniono o kilka dedykowanych rozwiązań, w tym m.in. integrację z oprogramowaniem rejestrującym zamówienia Klientów oraz o specyfikację towarową przesyłek. Przesyłki trafiają automatycznie do systemu interLAN SPEED, skąd są przesyłane do kierowców. Komunikacja oparta jest o wiadomości SMS. W przypadku problemów /np. opóźnień/, operator otrzymuje komunikat, a status przesyłki ulega zmianie.

Jeśli wystąpi opóźnienie dostawy, a kierowca nie wyśle wiadomości, system interLAN SPEED odnotowuje ten fakt i w konsekwencji generuje powiadomienie do użytkownika. W wyniku operacji wykonanych w systemie gromadzone są dane o przebiegu tras, które są wykorzystywane w module analiz, służącym do raportowania jakościowego i rozliczeń przewoźników.

Zaufali nam