interLAN EMCS

Już od Nowego Roku na podmioty prowadzące obrót wyrobami objętymi akcyzą, zostanie nałożony obowiązek rejestracji w Systemie Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS. 
Dla tego celu od 1 stycznia 2011 roku zostanie uruchomiony system EMCS.PL wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. System ten ma zastąpić stosowany obecnie w formie papierowej administracyjny dokument towarzyszący, dołączany do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Uczestnikami systemu będą podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej, a zatem składy podatkowe zarejestrowani i niezarejestrowani handlowcy oraz podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy.


Firma InterLAN, posiadająca wieloletnie doświadczenie w produkcji systemów informatycznych do obsługi celnej oferuje Państwu oprogramowanie interLAN EMCS pozwające na prowadzenie elektronicznej wymiany informacji zgodnie z wymaganiami systemu Systemie Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS.

W celu pozyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta naszej firmy:

tel.       +48 061 827 39 15/17
kom.    600 391 114
email:   biuro@interlan.pl

 

Zaufali nam