Transport Manager Meeting

Natalia Młyńczak
07 września 2020

Na rynku transportowo-spedycyjnym i logistycznym od lat popularność zyskują rozwiązania klasy TMS (Transportation Management System). Związany z popytem skok jakościowy dostępnych systemów i coraz większa liczba ich dostawców nie ułatwiają firmom TSL przeprowadzenia procesu wyboru najlepszego narzędzia. Wręcz przeciwnie – mogą prowadzić do poczucia dezorientacji i zagubienia pośród mnożących się ofert. Do tego dochodzą czynniki kształtujące wymogi – wielkość i profil firmy oraz warunki brzegowe – możliwości finansowe, a dziś także coraz istotniejsze – indywidualne potrzeby danej organizacji. Pewne jest jednak, iż wszystkie przedsiębiorstwa szukają sposobów na optymalizację prowadzonej działalności w zakresie czynności wymagających największych nakładów pracy oraz redukcji kosztów przy równoczesnym wzroście produktywności.

Wróć do listy wpisów