Opieka autorska do systemu TMS

Natalia Młyńczak
11 marca 2021 5 min.
Co to jest Opieka autorska do systemu TMS

Opieka autorska – na co możesz liczyć?

Zdecydowałeś się na system informatyczny do zarządzania w Twojej firmie, ale to jeszcze nie koniec wyborów. Przed Tobą decyzja, czy skorzystać z odpłatnej usługi utrzymania oprogramowania, często nazywanej opieką autorską do zakupionego systemu.

Czego dowiesz się z artykułu:

 • czym jest opieka autorska dla systemu informatycznego,
 • co wynika z jej posiadania i czy opieka autorska systemu się opłaca,
 • co zyskują użytkownicy programu TMS interLAN SPEED z aktywną OA

Czym właściwie jest opieka autorska?

Najprościej mówiąc, jest to pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania w zakresie zdefiniowanym przez dostawcę systemu.

Co standardowo składa się na opiekę autorską systemu informatycznego?

 • wsparcie serwisowe – w obszarze usuwania usterek i błędów oprogramowania, jak i znajomości funkcji programu,
 • aktualizacje systemu zawierające usprawnienia i nowe rozwiązania w ramach wykupionej licencji, zapewnienie zgodności oprogramowania z obowiązującym prawem

Czego opieka autorska nie obejmuje?

 • usługi wdrożenia systemu,
 • szkolenia z obsługi oprogramowania,
 • audytu organizacji,
 • gwarantowanego, najwyższego poziomu usługi serwisowej – SLA, gdzie zobowiązanie dostawcy dotyczy świadczenie wsparcia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, a czas naprawy błędów krytycznych liczony jest w godzinach

Co wynika z posiadania usługi opieki autorskiej?

Decydując się na tzw. utrzymanie oprogramowania u jego dostawcy, możesz automatycznie i bez dodatkowych kosztów aktualizować swój system w opisanym wyżej zakresie. Korzystasz też z pomocy technicznej w gwarantowanej przez producenta formie.

 1. zyskujesz pierwszeństwo obsługi technicznej,
 2. jesteś na bieżąco z nowościami wprowadzanymi do systemu,
 3. dostawca oprogramowania śledząc zmiany w prawie zapewnia Ci dostęp do rozwiązania w pełni dostosowanego do obowiązujących przepisów

Co to jest Opieka Autorska

Czy opieka autorska się opłaca?

Najczęściej usługa opieki autorskiej oferowana jest w formie półrocznego lub rocznego abonamentu. Rzadziej dostawca zgadza się na opłatę w cyklu kwartalnym lub miesięcznym, choć oczywiście elastyczne podejście i gotowość dostosowania do potrzeb klienta stanowi dodatkowy atut danego producenta.

Dostawcy systemów najczęściej gwarantują 14-dniowy czas na rozwiązanie problemu zgłoszonego w ramach opieki autorskiej. W szczególnych przypadkach, zasady reakcji, diagnozy i rozwiązania zgłaszanych problemów są regulowane odrębnymi ustaleniami – np. umową Gotowości Serwisu. Dzieje się tak, gdy chodzi o krytyczne dla użytkownika funkcje systemu, a ryzyko ich czasowej niedostępności jest nieakceptowalne.

„Warto zauważyć, że posiadanie samej Opieki Autorskiej nie zawsze wiąże się z oczekiwaniem na rozwiązanie problemu liczone w dniach czy tygodniach. Pojawiające się zgłoszenia na bieżąco są analizowane i zależnie od kategorii problemu (ich wpływu na kluczowe procesy, np. brak możliwości wprowadzenia zamówienia/ zlecenia), otrzymują odpowiednio wyższe priorytety obsługi. Jeśli usterka nie zaburza bieżącej pracy, jak np. brak możliwości wywołania jakiegoś raportu, dane zgłoszenie ma niższy priorytet realizacji, a tym samym jego obsługa odbywa się nieco później” – mówi Łukasz Kopaczewski, koordynator serwisu interLAN.

Po wygaśnięciu opieki autorskiej (nieprzedłużeniu jej), wszelka pomoc techniczna oraz aktualizacje systemu realizowane są na podstawie cennika, jako jednostkowe usługi.

Jak widać, Opieka Autorska może przynosić korzyści finansowe, pozwala oszczędzać czas i podnosi komfort pracy nabywców licencji programu.

 

Opieka autorska TMS interLAN SPEED

Na opiekę autorską w interLAN składają się wszystkie elementy wskazane w pierwszej części artykułu: naprawa błędów i usterek, helpdesk i aktualizacje systemu.

Zobowiązujemy się do udzielenia pomocy w zakresie objętym usługą w czasie nieprzekraczającym 14 dni od zgłoszenia problemu, o ile umowy nie stanowią inaczej.

Nasz dział serwisu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Pomoc, jaką możesz otrzymać korzystając z opieki autorskiej interLAN, to:

 • Helpdesk telefoniczny – służy do szybkiego wsparcia w rozwiązywaniu prostych problemów i udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące pracy w systemie;
 • Wsparcie zdalne przez aplikację TeamViewer – serwisant łączy się z użytkownikami TMS SPEED w sytuacjach, w których konieczne jest dokładne zbadanie problemu i jego rozwiązanie bezpośrednio w systemie klienta;
 • Zgłoszenia przez platformę komunikacyjną Mantis – tu rozpatrywane są zagadnienia wymagające wnikliwej analizy, których nie możemy rozwiązać od razu, np. podczas konsultacji telefonicznej. Zależy nam, by w przypadku błędu lub usterki otrzymać zrzut z programu, opis postępowania umożliwiający odtworzenie błędu, ewentualnie raport błędu. Wszelkie wskazówki użytkownika są dla nas cennym źródłem wiedzy w rozwiązywaniu problemów i przyspieszają ten proces. Jeśli nie posiadasz dostępu do tej platformy, zgłoszenie prześlij do nas w formie elektronicznej na adres mailowy działu serwisu (serwis@interlan.pl).

Zachęcamy jednak do korzystania z systemu Mantis. Dzięki niemu:

 1. uzyskasz bieżący wgląd w status swoich zgłoszeń,
 2. otrzymywał będziesz aktualne informacje o postępach w obsłudze poszczególnych tematów,
 3. zyskasz możliwość bieżącego pytania o szczegóły, czy – w razie konieczności – wysyłania ponagleń.

Aby korzystać z tej platformy, wystarczy przesłać do nas mailowo prośbę o dostęp. Powinna ona zawierać dane firmy oraz osobę do kontaktu, w celu założenia konta użytkownika.

W przypadku aktualizacji – publikowane są na stronie www.interlan.pl. Dodatkowo informujemy klientów o nowych wersjach programów za pomocą newslettera z opisem zmian, jakie pojawiły się w danej wersji. Ponadto system SPEED okresowo automatycznie przypomina o dostępności nowej wersji i możliwości aktualizacji. Tu wskazujemy na dobrą praktykę w zakresie podniesienia wersji systemu: „każdorazowo przed jej wykonaniem, należy wykonać kopię bezpieczeństwa programu i bazy danych. Jest to działanie prewencyjne, ale niezwykle ważne z punktu widzenia zabezpieczenia się przed ewentualną utratą danych w wyniku jakiegokolwiek niepowodzenia” – podkreśla Łukasz Kopaczewski.

Bonusy dla klientów korzystających z usługi OA:

Firmom, które zdecydowały się na zakup Opieki Autorskiej oferujemy w interLAN specjalne akcje promocyjne, o czym mówimy w dedykowanych newsletterach, na stronie www.interlan.pl czy funpage’u FB i LinkedIN.

Od 2020 roku użytkownicy TMS interLAN SPEED korzystający z Opieki Autorskiej, objęci są specjalnym programem szkoleń i prezentacji online. Spotkania przeprowadzane w kameralnych grupach pozwalają poznać pełnię możliwości TMS SPEED.


Sprawdź naszą ofertę:

Program dla spedycji i firm transportowych | Oprogramowanie do planowania dostaw | Spedycja morska i lotnicza | Mapa dla ciężarówek | Oprogramowanie do planowania tras | Portal przewoźników | Aplikacja mobilna dla firm transportowych i spedycyjnych | Program do tworzenia deklaracji intrastat | Oprogramowanie do zgłoszeń celnych

Wróć do listy wpisów
Masz więcej pytań?
Zadaj nam dowolne pytanie. Przejdź do formularza, by skontaktować się z naszym specjalistą.
Napisz do nas