interLAN SPEED Dispatcher

interLAN SPEED

Dispatcher

An irreplaceable dispatch tool
dyspozytor

When you have a few dozen own or contracted vehicles in your fleet, you must know how to manage and efficiently use your vehicles. The interLAN SPEED Dispatcher solution will help you plan, set, and monitor the route thanks to the integrated digital map and communication with the telematic system or a mobile application like mSPEED.

 • Efektywne planowanie

  Podstawowymi zadaniami modułu Dyspozytor jest wsparcie procesu optymalnego planowania zleceń do pojazdów lub – odwrotnie – planowanie pojazdów do zleceń. Odbywa się ono przez minimalizację pustych przebiegów oraz skrócenie czasu przestoju, z kontrolą szeregu ograniczeń, jak np.: czas pracy kierowcy, wyposażenie pojazdu, ważność dokumentów kierowcy/ pojazdu/ przewoźnika i wiele innych. Realizacja zadań przez Dyspozytor jest możliwa dzięki integracji systemów interLAN z zaawansowanymi mapami cyfrowymi oraz rozwiązaniami telematycznymi lub mobilnymi.

 • Nadzór nad procesem transportowym

  Wiemy, że aktywny nadzór nad przebiegiem transportu daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych, a tym samym wpływa na jakość obsługi klienta. W module Dyspozytor umożliwiliśmy wyznaczanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym korytarza, którym powinny poruszać się pojazdy. Zadbaliśmy także o nadzorowanie na bieżąco terminowości realizowanych zleceń, przez wyliczanie planowanego czasu dojazdu do punktu docelowego (ETA) w powiązaniu z czasem pracy kierowcy. Dodatkowo, w przypadku transportu w temperaturze kontrolowanej, temperatura z czujników na naczepie porównywana jest w czasie rzeczywistym z temperaturą podaną na zleceniu.

 • Komfortowa komunikacja z kierowcą

  Sprawna komunikacja z kierowcą przekłada się na jakość świadczonych usług, a tym samym zadowolenie klienta. Dlatego w Dyspozytorze zadbaliśmy o możliwość prowadzenia dwustronnej komunikacji między użytkownikiem programu a kierowcą. Bezpośrednio z systemu wysyłane są wiadomości i zlecenia, a zwrotnie otrzymywane są statusy z raportami z realizacji. Dzięki systemowi alertowania, użytkownik może szybko reagować na sytuacje kryzysowe. W efekcie rośnie liczba transportów, które możesz obsługiwać jednocześnie.

 • Komunikacja z telematyką i mapą cyfrową

  Integracja z systemami zewnętrznymi ma służyć przede wszystkim automatyzacji pracy i redukcji błędów związanych z ręcznym wpisywaniem danych. Dzięki komunikacji aplikacji Dyspozytor z telematyką lub aplikacją mobilną oraz mapą cyfrową dysponujesz rzetelną informacją na temat realizowanego transportu, masz kontrolę nad wykonywaną trasą oraz panujesz nad czasem poświęconym na nadzór nad wykonywanymi zleceniami.

Key functions
 1. Interactive and user-friendly dispatch chart
 2. Transport planning with consideration of flight km, vehicle profile, required equipment, driver’s labour time
 3. Setting the route (corridor) with help of the digital map
 4. Data and information exchange with telematic solutions and mobile application
 5. Order shipment
 6. Receipt and tracking of statuses with completion reports
 7. Alerts of negative events in order handling, including ETA
 8. Rerouting messages to SMS/e-mail
 9. Labour quality analysis based on comparison of planned and real data
Services
service-1
Pre-launch analyses
service-2
Implementation
service-3
Software use training
service-4
Maintenance
service-5
Maintenance on call
service-6
Auditing
service-7
Integration with external systems
service-8
Software leasing (outsourcing)
To download
Broszura
272 KB pdf
Arrange presentation
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Przed wysłaniem niniejszego formularza zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjna, która zawiera informacje odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.*
Other products
product-1 product-1-hover
TSL Shipping and Transport
Helps handle FTL cargo and improves own vehicle fleet management.
arrow
product-3 product-3-hover
LCL network
Accelerates organisation of the delivery process by engaging cross-docking warehouses.
arrow
product-4 product-4-hover
Distribution
Improves domestic and international logistics of production companies.
arrow
product-5 product-5-hover
Sea and Air Shipping
Provides specialised sea and air transport handling.
arrow
product-6 product-6-hover
Map
Helps plan and map routes and calculates route costs. Intended for truck traffic.
arrow
product-7 product-7-hover
OptiPlaner
Improves and automates the loading and route planning process.
arrow
product-9 product-9-hover
eSPEED
Online platform used for communication between users of the SPEED system and their business environment.
arrow
product-8 product-8-hover
mSPEED
Mobile application for drivers to ensure control of the delivery process in real time.
arrow