interLAN SPEED Dyspozytor

Moduł Dyspozytor to rozwiązanie, które pozwoli ograniczyć puste przebiegi, kontrolować korytarz, usprawnić komunikację z kierowcami, zredukować koszty transportu i podnieść efektywność Twojej pracy. Posiadając flotę już kilkudziesięciu pojazdów własnych lub kontraktowych musisz umiejętnie zarządzać posiadanym taborem oraz dbać o jego efektywne wykorzystanie. Rozwiązanie interLAN SPEED Dyspozytor pomaga zaplanować, wyznaczyć i nadzorować trasę, wykorzystując zintegrowaną mapę cyfrową i komunikację z systemem telematycznym lub aplikacją mobilną, taką, jak mSPEED.

Podstawowe cechy systemu

Efektywne planowanie

Podstawowymi zadaniami modułu Dyspozytor jest wsparcie procesu optymalnego planowania zleceń do pojazdów lub – odwrotnie – planowanie pojazdów do zleceń. Odbywa się ono przez minimalizację pustych przebiegów oraz skrócenie czasu przestoju, z kontrolą szeregu ograniczeń, jak np.: czas pracy kierowcy, wyposażenie pojazdu, ważność dokumentów kierowcy/ pojazdu/ przewoźnika i wiele innych. Realizacja zadań przez Dyspozytor jest możliwa dzięki integracji systemów interLAN z zaawansowanymi mapami cyfrowymi oraz rozwiązaniami telematycznymi lub mobilnymi.

Nadzór nad procesem transportowym

Wiemy, że aktywny nadzór nad przebiegiem transportu daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych, a tym samym wpływa na jakość obsługi klienta. W module Dyspozytor umożliwiliśmy wyznaczanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym korytarza, którym powinny poruszać się pojazdy. Zadbaliśmy także o nadzorowanie na bieżąco terminowości realizowanych zleceń, przez wyliczanie planowanego czasu dojazdu do punktu docelowego (ETA) w powiązaniu z czasem pracy kierowcy. Dodatkowo, w przypadku transportu w temperaturze kontrolowanej, temperatura z czujników na naczepie porównywana jest w czasie rzeczywistym z temperaturą podana na zleceniu.

Komfortowa komunikacja z kierowcą

Sprawna komunikacja z kierowcą przekłada się na jakość świadczonych usług, a tym samym zadowolenie klienta. Dlatego w Dyspozytorze zadbaliśmy o możliwość prowadzenia dwustronnej komunikacji między użytkownikiem programu a kierowcą. Bezpośrednio z systemu wysyłane są wiadomości i zlecenia, a zwrotnie otrzymywane są statusy z raportami z realizacji. Dzięki systemowi alertowania, użytkownik może szybko reagować na sytuacje kryzysowe. W efekcie rośnie liczba transportów, które możesz obsługiwać jednocześnie.

Komunikacja z telematyką i mapą cyfrową

Integracja z systemami zewnętrznymi ma służyć przede wszystkim automatyzacji pracy i redukcji błędów związanych z ręcznym wpisywaniem danych. Dzięki komunikacji aplikacji Dyspozytor z telematyką lub aplikacją mobilną oraz mapą cyfrową dysponujesz rzetelną informacją na temat realizowanego transportu, masz kontrolę nad wykonywaną trasą oraz panujesz nad czasem poświęconym na nadzór nad wykonywanymi zleceniami.

Kluczowe funkcje:

 • Interaktywny i przyjazny grafik dyspozytora
 • Planowanie transportu uwzględniające m.in. km dolotowe, profil pojazdu, wymagane wyposażenie, czas pracy kierowcy
 • Wyznaczanie trasy (korytarza) z wykorzystaniem mapy cyfrowej
 • Wymiana danych i wiadomości z rozwiązaniami telematycznymi i aplikacją mobilną
 • Wysyłka zleceń
 • Odbiór i śledzenie statusów wraz z raportami realizacji
 • Alerty dotyczące negatywnych zdarzeń podczas realizacji zlecenia, w tym ETA
 • Przekierowania wiadomości na SMS/email
 • Analiza jakości pracy na podstawie porównania danych planowanych i rzeczywistych

Korzyści:

 • Znaczna poprawa jakości obsługi klientów poprzez nadzór nad ich zleceniami w czasie rzeczywistym.
 • Wzrost wydajności i komfortu pracy – obsługa nawet 100 pojazdów przez jednego dyspozytora.
 • Usprawnienie pracy dyspozytora dzięki wykorzystaniu przejrzystego grafika umożliwiającego interaktywne planowanie oraz wizualizację przebiegu procesu transportowego.
 • Redukcja kosztów transportu przez minimalizację pustych przebiegów i eliminację błędnych decyzji.
 • Kontrolowanie w czasie rzeczywistym korytarza, którym powinny poruszać się pojazdy.
 • Bieżące nadzorowanie terminowości realizowanych zleceń poprzez wykorzystanie informacji o planowanym czasie jazdy do punktu docelowego( ETA) w powiązaniu z czasem pracy kierowcy.
 • Optymalizacja tras z wykorzystaniem map uwzględniających specyfikę transportu ciężarowego.
 • Obniżenie kosztów komunikacji z kierowcami dzięki integracji z systemami telematycznymi.
 • Redukcja kilometrów spowodowanych błędami kierowców.
 • Redukcja postojów wynikających z błędnego planowania.
 • Wzrost efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa będący naturalną konsekwencją wykorzystania nowoczesnego narzędzia informatycznego do planowania.

Zaufali nam