Uszlachetnianie

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowej oraz rozliczeń w procedurze Uszlachetniania Czynnego w Systemie Zawieszeń. Program automatyzuje podstawowe operacje wykonywane w Uszlachetnieniu Czynnym. Posiada również funkcje automatycznego tworzenia zgłoszeń celnych dla systemów AIS oraz ECS. Generowane raporty i stosowane techniki rozliczeniowe odpowiadają wymogom stawianym przez Urzędy Celne. Pozwalają elastycznie dopasować sposób rozliczeń do specyfiki procesów technologicznych firmy.

Kluczowe funkcje:

  • Ewidencja magazynowa wg kodów towarowych oraz wg dokumentów przyjęcia
  • System pozwala rozliczać ewidencję wg norm produkcyjnych stałych lub doraźnych
  • Możliwe jest ręczne tworzenie rozliczeń
  • Automatyczne tworzenia zgłoszeń celnych na podstawie wprowadzanych faktur
  • Raporty (wydruk stanu na dowolny dzień, historia rozliczeń SAD lub wybranej pozycji towarowej itp.)