interLAN SPEED WARSZTAT

Moduł Warsztat jest dedykowany firmom prowadzącm serwis pojazdów samochodowych, a w szczególności firmom transportowym z własnym taborem. Umożliwia zarówno rozliczenie napraw własnego taboru, obsługę klientów zewnętrznych jak również rozliczenia pracowników warsztatu.

Kluczowe funkcje:

  • Planowanie zleceń naprawy
  • Zlecenia naprawy dla taboru własnego (w tym do serwisów zewnętrznych) i obcego
  • Graficzy terminarz obciążenia stanowisk i mechaników
  • Raporty z naprawy i instrukcje napraw
  • Cennik usług i części
  • Magazyn części, emisja WZ, PZ i automatyczna inwentura
  • Rozliczanie pracy mechaników na podstawie godzin pracy
  • Fakturowanie klientów zewnętrznych
  • Automatyczna rejestracja kosztów napraw i przeglądów taboru własnego