interLAN SPEED OptiPlaner

To narzędzie wspierające i automatyzujące pracę planisty. Moduł optymalizacji za pomocą jednego kliknięcia pomoże Ci efektywnie zaplanować trasy i załadunki, zbudować jednostkę logistyczną oraz stworzyć harmonogram dostaw. Dzięki zastosowaniu modułu zaplanujesz dostawy wydajnie i optymalnie kosztowo.

Podstawowe cechy systemu:

Optymalizacja procesu planowania z uwzględnieniem następujących wymagań

 • Dostawa towarów z jedengo lub wielu adresów załadunku (magazynów centralnych, fabrycznych i in.) do odbiorców docelowych
 • Możłiwość korzystania z punktów przeładunkowych (cross docks)
 • Uwzględnianie ograniczeń związanych z transportem takich jak waga, pojemoność pojazdu, nacisk na osie oraz czas pracy kierowcy

Pełna automatyzacja procesu planowania dzięki wykorzystaniu dedykowanych algorytmów

 • Planowanie tras, ułożenie towarów na pojeździe oraz zbudowanie jednostki logistycznej z uwzględnieniem zdefiniowanych ograniczeń i wag przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
 • Budowa najbardziej optymalnego harmonogramu dostaw, uwzględniającego istniejące ograniczenia

Elastyczność i otwartość rozwiązania

 • Uniwersalność i konfigurowalność algorytmów optymalizacji planowania, dająca możliwość dostosowania rozwiązania do zróżnicowanych potrzeb firmy
 • Wizualizacja zaplanowanych tras na zintegrowanej mapie cyfrowej
 • Planowanie na bazie macierzy odległości uwzględniającej ruch ciężarowy
 • Możliwość kompleksowego zarządzania, optymalizacja planowania i nadzorowania procesu transportowego dzięki wykorzystaniu pełnego wachlarza modułw systemu TMS interAN SPEED
 • Dwustronna wymiana danych z systemami ERP/WMS wykorzystywanymi w przediębiorstwie - pobieranie zamówień do optymalizacji oraz zwrócenie wyniku planowania.

Korzyści:

 • Automatyzacja procesu planowania, a tym samym minimalizacja liczby błędów administracyjnych.
 • Delegacja kompetencji dzięki powtarzalności procesu planowania, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka operacyjnego. 
 • Krótki i precyzyjny czas planowania dzięki zautomatyzowaniu procesu - np. zaplanowanie 300 pkt. dostaw w 2-3 minuty.
 • Skrócenie całkowitego czas procesu planowania w odniesieniu do planowania ręcznego o 50-80%
 • Redukcja kosztów transportu na poziomie 10-15%.
 • Wysoka elastyczność i otwartość systemu na konfigurację.
 • Specjalizacja i dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb.
 • Podniesienie jakości obsługi klientów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Zaufali nam