SAD XML

Oprogramowanie SAD XML służy do tworzenia elektronicznych zgłoszeń celnych. Z poziomu programu wysyłane są zgłoszenia w formacie XML do systemu administracji celnej AIS (w przypadku zgłoszeń importowych) oraz AES (w przypadku zgłoszeń eksportowych).

Kluczowe funkcje:

  • Tworzenie oraz edycja dokumentów SAD XML
  • Weryfikacja poprawności dokumentów
  • Możliwość wydruku DW1, CMR oraz CIM
  • Emisja dokumentów XML do UC przez email, stronę BCP lub portal PUESC
  • Dostęp do aktualnej bazy kodów taryfy celnej ze stawkami cła
  • Możliwość korzystania z bazy słowników ułatwiających szybkie wypełnianie danych, np. lista kontrahentów, lista osób, kursy walut, lista urzędów i oddziałów celnych i in.