Procedura Uproszczona

Program przeznaczony jest do automatyzacji procesu obsługi odpraw celnych w imporcie i eksporcie w ramach stosowania Procedury Uproszczonej metodą elektronicznego wpisu do rejestru.

Kluczowe funkcje:

 • Prowadzenie rejestrów PU zgodnie z wymogami UC
 • Dowolna liczba rejestrów wybranych typów: import, eksport
 • Możliwość stosowania niezależnych rejestrów dla powiadomień
 • Automatyczne rozliczenie długu celnego z raportem do Systemu ZEFIR
 • Kontrola płatności dla długu celnego
 • Automatyczne przygotowanie i emisja zgłoszeń celnych
 • Prostota rozbudowy systemu o kolejne rejestry w miarę pojawiania się nowych potrzeb
 • Wbudowane mechanizmy wielokrotnych kontroli poprawności zapisu danych
 • Elastyczna formuła wdrożenia systemu
 • Program jest akceptowany przez Urząd Celny jako rejestry procedury uproszczonej w postaci elektronicznej
 • Program pozwala na prowadzenie ewidencji saldowania zabezpieczeń dla poszczególnych rodzajów procedur celnych zgodnie z wytycznymi MF
 • Możliwość saldowania wielu pozycji jednocześnie
 • Automatyczne tworzenie plików XML dla systemów AIS-IMPORT oraz AES
 • Program pozwala na sprawdzenie poprawności wypełnienia zgłoszenia celnego przesyłanego do systemu AIS-IMPORT