NCTS

Program NCTS służy do obsługi wspólnej procedury tranzytowej WPT. Koncepcja opracowania systemu informatycznego zrodziła się w ramach przeprowadzanej w UE reformy tranzytu służącej jednocześnie uproszczeniu procedur i ograniczeniu nadużyć. Wspólne zasady działania systemu zostały wypracowane przez kraje uczestniczące w przedsięwzięciu. 
                    

Kluczowe funkcje:

  • Ewidencja operacji tranzytowych firmy z podziałem na otwarcie i zamknięcie tranzytu
  • Realizacja procesów otwierania i zamykania tranzytów WPT poprzez komunikaty systemu NCTS
  • Pełna integracja z systemami InterLAN - zarówno celnymi jak i w obszarach zastosowań NCTS np. Składy Akcyzowe
  • Pełna obsługa komunikatów IE zarówno w procedurach zwykłych jak i uproszczonych