InterLAN intraSTAT

Program interLAN intraSTAT przeznaczony jest do tworzenia deklaracji statystycznych Intrastat informujących o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej.

Program dostępny jest w kilku wariantach zróżnicowanych funkcjonalnie:

intraSTAT Lite

Aplikacja dla małych firm, które nie przekroczyły szczegółowego progu statystycznego o niedużej liczbie przeprowadzanych transakcji.

intraSTAT Lite +

Aplikacja przeznaczona dla małych firm, które nie przekroczyły szczegółowego progu statystycznego o niezbyt dużej liczbie transkacji lub dużej liczbie transakcji powtarzających się okresowo.

intraSTAT POP

Rozwiązanie dla średnich i dużych firm, które przekroczyły drugi próg statystyczny.

intraSTAT STD

Program dla średnich i dużych firm, które przekroczyły szczegółowy próg statystyczny lub firm wymagających zaawansowanych funkcji do rejestracji i kontroli danych.

intraSTAT PRO&VAT UE

Program dla średnich i dużych firm, które przekroczyły szczegółowy próg statystyczny i są zainteresowane możliwością przygotowania danych dla deklaracji VAT UE.

Kluczowe funkcje - ich konfiguracja zależna jest od wybranej wersji programu:

 • Rejestracja dokumentów w wywozie i przywozie
 • Wprowadzanie korekt dla deklaracji
 • Automatyczna konsolidacja do pozycji deklaracji
 • Przygotowanie i emisja deklaracji i korekt w formie plików XML
 • Wydruk deklaracji i korekt
 • Ewidencja dokumentów źródłowych i deklaracji
 • Automatyczne kontrola poprawności danych
 • Wbudowane mechanizmy grupowania, filtrowania i szukania danych ułatwiające wprowadzanie dokumentów
 • Zintegrowana aktualizowana taryfa celna CN8
 • Bogaty zestaw pomocniczych tabel danych
 • Wbudowane interfejsy do automatycznej rejestracji danych w formie elektronicznej (import danych z wielu typów plików)
 • Możliwość korzystania z bazy własnych indeksów towarowych
 • Rozszerzone funkcje korygowania danych w oparciu o dokumenty źródłowe
 • Import danych o towarach i kontrahentach
 • Rejestracja rozszerzonych informacji: kosztów transportu, warunków dostawy, środków transportu
 • Automatyczne przeliczanie kosztów transportu na pozycje
 • Równoczesny dostęp do dwóch taryf celnych (istotne na przełomie roku)
 • Aktualizowany skorowidz do taryfy celnej – uproszczone wprowadzanie danych
 • Rejestracja sumarycznych kosztów dla wszystkich dokumentów dla przywozu lub wywozu – transporty
 • Rejestracja dokumentów związanych z dostawą i przywozem
 • Zestaw raportów statystycznych dla analiz własnych
 • Rejestracja danych i ich przygotowanie dla modułu VAT UE
 • Moduł obsługi VAT UE (rejestry nabyć i dostaw, faktury wewnętrzne, emisja Informacji podsumowującej)
 • Możliwość obsługi w ramach przedstawicielstwa