interLAN SPEED Zarządzanie Flotą i Kontrola Kosztów

System interLAN SPEED posiada szereg zaawansowanych modułów umożliwiajacych kompleksowe zarządzanie taborem i transportem w każdej firmie transportowo-spedycyjnej.  

System posiada wiele funkcji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania taboru, np. planowanie i realizacja serwisów, przeglądów, napraw, planowanie urlopów i zastępstw, nadzór nad wyposażeniem pojazdu czy kontrola terminów ważnosci dokumentów. Szczególnie ważne i kosztowne elementy jak opony czy akumulatory podlegają specjalnemu nadzorowi z pełną historią ich eksploatacji.

Kontrola kosztów funkcjonowania floty to jeden z kluczowych elementów w działalności każdej firmy transportowo-spedycyjnej, warunek jej stabilnego rozwoju i konkurencyjnej pozycji na rynku. Dlatego też obszar ten zajmuje szczególne miejsce w modułach systemu interLAN SPEED. Duża część kosztów, jak np. paliwo, rozmowy telefoniczne, koszty autostrady rejestrowana jest w systemie w sposób automatyczny. W ten sam sposób rejestrowane jest również myto z systemu tollcollect.

Tak zarejestrowane koszty przypisywane są do odpowiednich pojazdów, zleceń i kierowców oraz grup kosztowych  wymaganych przy zaawansowanych analizach.

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania floty jest wynagrodzenie kierowców. Składa się na nie kilka działań przewidzianych w systemie, takich jak: rozliczenie trasy na bazie kart drogowych, naliczenie diet, rozliczenie zaliczek, naliczenie wynagrodzeń oraz przypisanie kosztów wynagrodzeń do tras, zleceń i pojazdów.

W zależności od decyzji użytkownika koszty zarejestrowane w InterLAN SPEED mogą być następnie automatycznie przesłane do dowolnego systemu finansowo-księgowego. 

Funkcje interLAN SPEED w zakresie Zarządzania Flotą i Kontroli Kosztów:

Tabor i kierowcy:

 • rejestr taboru własnego i obcego w tym profile pojazdów, normy paliwowe, wyposażenie, dokumenty, licencje i zezwolenia,
 • ewidencja kierowców z uwzględnieniem zasad zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • uwagi i ocena kierowców,
 • przydział taboru,
 • planowanie urlopów i dni wolnych,
 • pełna kontrola czasu pracy kierowcy w module interLAN TACHO.

Rozliczenie kosztów:

 • delegacje, zaliczki, diety,
 • ręczna i automatyczna rejestracja kart drogowych,
 • kontrola oraz akceptacja tras i kosztów,
 • wielowariantowa rejestracja kilometrów, np. puste, ładowne, według tacho, licznika, GPS czy mapy,
 • polisy i szkody,
 • zarządzanie oponami i akumulatorami,
 • rozliczanie palet i opakowań zwrotnych,
 • import kosztów z bezgotówkowych kart paliwowych w tym tollcollect,
 • import kosztów z billingów elektronicznych,
 • obsługa warsztatu i serwisu,
 • możliwość współpraca z systemem finansowo - księgowym.

Rozliczenia, analizy i raporty:

 • kompleksowy system analiz i raportów.

Korzyści dla użytkownika systemu:

 • kompletne i spójne z innymi modułami rozwiązanie ułatwiające dostosowanie do indywidualnych potrzeb,
 • automatyczna rejestracja większości kosztów,
 • aktualizacja przez internet niezbędnych danych do obliczeń jak kursy czy aktualne stawki diet,
 • rozbudowane analizy kosztów, rentowności i efektywności z wykorzystaniem modeli graficznych.