InterLAN SPEED Fakturowanie i Płatności

Faktury w systemie SPEED wystawiane są automatycznie w dowolonych walutach i językach oraz na bazie indywidualnych formatek wydruków.

Każda wystawiona faktura znajduje odbicie w zleceniach. Dzięki temu po zarejestrowaniu kosztów bezpośrednio na zleceniach lub pośrednio w modułach zarządzania flotą od razu uzykamy informacje o rentowności operacyjnej na zleceniu, przesyłce, ofercie, trasie czy też wyjeździe. Te same informacje uzyskamy w odniesieniu do spedytora, kierowcy czy też przewoźnika.

Rejestracja i kontrola płatności odbywa się z wykorzystaniem importu danych o płatnościach z systemu finansowo-księgowego, poprzez ręczne nanoszenie płatności lub też moduł kasa-bank z wykorzystaniem mechanizmu elektronicznych przelewów.

Podstawowe funkcje modułu

Fakturowanie i płatności:

 • wszystkie typy faktur, w tym proforma, zaliczkowe, częściowe i zbiorcze,
 • wielowalutowość i wielojęzyczność,
 • noty i korekty do not księgowych,
 • kompensaty, wezwania do zapłaty i windykacja,
 • raporty różnic kursowych,
 • kontrola terminów wystawiania faktur,
 • kalendarz płatności,
 • obsługa kas i drukarek fiskalnych,
 • pobieranie kursów walut przez internet,
 • integracja z dowolnymi systemami finansowo-księgowymi.

Kasa bank:

 • rejestracja transakcji gotówkowych,
 • wykonanie raportu kasowego dziennego i okresowego,
 • rejstracja KP i KW,
 • rejestracja płatności do faktur - rozrachunki,
 • rejestracja wpłat i wypłat dla zaliczek w formie gotówkowej,
 • wyliczanie różnic kursowych wynikacjącyh z wpłat/wypłat w gotówce przy różnych walutach,
 • rozliczanie delegacji,
 • zasilanie i odprowadzanie gotówki do banku.

Analizy i raporty:

 • kompleksowy system analiz i raportów.

Korzyści dla użytkownika:

 • automatyczne generowanie faktur,
 • indywidualne szablony dokumentów,
 • wielowalutowość i wielojęzyczność,
 • rozbudowane analizy i raporty.