interLAN SPEED Spedycja morska i lotnicza

Obszar zintegrowanego systemu TMS interLAN SPEED dedykowany obsłudze branży morskiej i lotniczej. Wybierając nasze rozwiązanie znacznie przyspieszysz i uspranisz proces obsługi klienta. W module spedycji morskiej obsłużysz ładunki całokontenerowe oraz przesyłki drobnicowe w powiązaniu ze spedycją drogową. W module spedycji lotniczej zapewnisz pełną obsługę przesyłek lotniczych.

Podstawowe cechy systemu:

Dedykowane moduły dla spedycji morskiej i lotniczej

 • Obsługa dokumentów specyficznych dla obu spedycji, w tym HAWB i MAWB
 • Ofertowanie (automatyczna kalkulacja i tworzenie przesyłki na podstawie oferty)
 • Cenniki – kalkulacja na poziomie oferty i przesyłek w oparciu o rozbudowany mechanizm cenników
 • Zarządzanie pulami numerów dla dokumentów typu master
 • Mechanizmy wyszukiwania najtańszych lotów na ustalonej trasie (na bazie stawek e-rates)
 • Mechanizm dekonsolidacji kontenera w lokalizacji jego wejścia w krajową sieć drobnicową
 • W spedycji morskiej FCL uproszczona rejestracja i realizacja zlecenia
 • Rozliczenia w dowolnych walutach 

 

Procesowe podejście do obsługi klienta

 • Kontrola i nadzór nad zleceniem na każdym etapie jego realizacji
 • Usługi zlecane podwykonawcom realizowane są jako podzlecenia, w ramach których definiowane są rozliczenia
 • Rozliczenia kosztowe następują na podzleceniach, przy czym wynik całego zlecenia prezentowany jest na zleceniu głównym
 • Rentowność zleceń jest wyliczana z uwzględnieniem kosztów podjęć i dystrybucji krajowej drogowej

 

Elastyczność i otwartość rozwiązania

 • Rozbudowany mechanizm statusów, które umożliwiają m.in. walidację stanu zlecenia
 • Alerty dla klientów wysyłane drogą elektroniczną lub SMS-em
 • Możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych pozycji menu, funkcji czy pól
 • Otwartość na integrację z systemami operatorów i providerów
 • Możliwość generowania przekrojowych raportów
 • Na odcinku krajowym są to moduły zintegrowane odpowiednio z drobnicą drogową i modułem całopojazdowym

Korzyści:

 • Dedykowane moduły uwzględniające specyfikę branży.
 • Wzrost efektywności firmy, dzięki czemu wszystkie dane i procesy znajdują się w jednym miejscu.
 • Procesowa obsługa zleceń spedycji morskiej i lotniczej.
 • Skrócenie czasu obsługi administracyjnej związanej z tworzeniem specyficznych dokumentów dzięki automatyzacji tego procesu.
 • Podniesienie jakości obsługi klientów.
 • Redukcja kosztów operacyjnych wynikająca z nadzoru i kontrola nad przebiegiem poszczególnych procesów.
 • Eliminacja błędów, usprawnienie i wzrost efektywności poprzez automatyzację procesów.
 • Zwiększenie rentowności.
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Zaufali nam