Map & Guide

Proponowana mapa Map&Guide w wersji zintegrowanej to najlepsze rozwiązanie e-mapowe przeznaczone dla systemów transportowo – spedycyjnych. Obecnie w Europie z map Map&Guide korzysta ponad 50.000 biznesowych użytkowników, dzięki czemu można uznać je za swoisty standard.

Dostawcą danych mapowych dla systemów Map&Guide jest jeden z dwóch światowych liderów w tym zakresie – NAVTEQ.

Map&Guide to produkt oparty z jednej strony na danych mapowych takich jak adresy, ulice, parkingi, myjnie, stacje etc., a z drugiej na technologii służącej do zarządzania treścią danych mapowych i wykorzystywania ich między innymi w następujących obszarach:

 • wyszukiwanie najbliższych adresów obiektów na podstawie odległości bezpośredniej jak i drogowej,
 • geokodowanie - określanie pozycji geograficznej na podstawie adresów,
 • odwrotne geokodowanie – identyfikowanie adresu na podstawie pozycji geograficznej,
 • pozycjonowanie pojazdów na mapie (monitorowanie),
 • wyznaczanie tras z wykorzystaniem charakterystyki – profilu pojazdu i ładunku (np. auto osobowe, ciężarowe, ADR i inne),
 • optymalizacja tras według odległości bezpośredniej lub odległości drogowej w kilometrach,
 • obliczanie kosztów trasy wraz z opłatami drogowymi (dla wybranych krajów),
 • tworzenie planu jazdy z możliwością przesłania go do wybranych systemów nawigacji np. TomTom,
 • uwzględnianie w planowaniu czasu pracy kierowcy,
 • uwzględnianie w planowaniu punktów użytkownika, tzw. POI, np. wybranych przez użytkownika myjni,
 • geofencing, w tym kontrola korytarza, w którym porusza się pojazd dla zaplanowanej trasy (możliwość definiowania stref do interakcji z osiąganą przez pojazd pozycją),
 • pilnowanie terminowości realizacji zlecenia,
 • odtwarzanie historii przejazdu. 

W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać odpowiednie dla siebie mapy:

 1. Mapa Europy – „Europe” (cała Europa, miasta zawierają jedynie dane głównych dróg)
 2. Mapa Europy z planami miast „Europe City” – najbardziej szczegółowa i zarazem uniwersalna
 3. Mapa poszerzonej Europy centralnej z planami miast „Extended Central Europe City” (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Dania, Lichtensztajn, Czechy i Polska plus główna sieć dróg europejskich dla wszystkich krajów bez map miast zawartych w pokryciu mapy „Europe”)
 4. Mapa Europy Centralnej z planami miast „Central Europe City” (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Alzacja i Północne Włochy)
 5. Mapa Skandynawii z planami miast „Scandinavian City”,
 6. Mapa Polski z planami miast „Poland City”
 7. i wiele innych map dostępnych na konkretne życzenia Klienta,

Podstawowe korzyści dla użytkownika:

 • ułatwienie i przyspieszenie pracy, np. wprowadzając zlecenie - jego miejsca załadunku i wyładunku - automatycznie uzyskujemy punkty do wyznaczenia trasy na mapie,
 • pojazdy w systemie SPEED posiadają swoje profile, które są wykorzystywane przez zintegrowaną mapę do wyznaczenia odpowiedniej dla pojazdu trasy oraz dodatkowych kosztów np. myta,
 • wszelkie wyznaczone dane, jak informacje o pozycji geograficznej punktu, długość trasy, koszty, rejestrowane są automatycznie na zleceniu bez konieczności ich ponownego przepisywania,
 • jeśli wyznaczamy trasę dla kalkulacji zlecenia to połączenie kilku zleceń dla tego samego pojazdu umożliwia dyspozytorowi wyznaczenie aktualnej trasy dla pojazdu,
 • trasa wyznaczona przez dyspozytora może zostać zapamiętana przez system SPEED i natychmiast posłużyć dla uaktywnienia opcji kontroli korytarza, np. w celu nadzoru nad aktywnością kierowców.
 • wykorzystanie w SPEED funkcji mapy do poszukiwania, np. najbliższych i najtańszych stacji paliw daje użytkownikowi SPEED możliwość wyboru optymalnego momentu tankowania pojazdu i przesłanie odpowiedniej dyspozycji do kierowcy,
 • integracja SPEED, mapy oraz systemu GPS daje jedyne w swoim rodzaju, efektywne narzędzie do zarządzania firmą transportowo-spedycyjną, przynoszące w bardzo krótkim czasie zwrot z inwestycji.