Mapy elektroniczne

System interLAN SPEED pozwala jeszcze efektywniej działać i zarządzać transportem dzięki wbudowanym możliwościom bezpośredniego korzystania z map cyfrowych. W systemie interLAN SPEED wszyscy zainteresowani użytkownicy korzystają z tej samej mapy bez konieczności wielokrotnego przepisywania informacji, a wbudowana mapa ułatwia również komunikację i rozliczenia z klientami oraz podwykonawcami.

Mapa w systemie interLAN SPEED w zależności od wersji może służyć:

  • handlowcowi do wyznaczania trasy przewozów i kosztów w momencie negocjowania umów z Klientem,
  • spedytorowi do wyceny konkretnych zleceń na bazie długości trasy oraz dodatkowych kosztów takich jak np. myto za autostrady czy koszty mostów i tuneli,
  • dyspozytorowi do optymalnego zaplanowania konkretnych tras dla pojazdu z uwzględnieniem ograniczeń dla taboru ciężarowego oraz czasu pracy kierowcy, a także do nadzorowania realizacji tras, czy też tankowań na wybranych stacjach,
  • działowi transportu do rozliczanie tras,
  • działowi księgowemu do naliczania diet,
  • kierowcy do zaprogramowania poprzez system GPS nawigacji na podstawie danych przesłanych przez dyspozytora/spedytora.