Dotacje unijne dla interLAN

Z przyjemnością informujemy, że firma interLAN rozpoczęła realizację projektu „Badania nad optymalizacją struktury bazy danych i algorytmów planowania dostaw w ramach systemu interLAN SPEED”. 

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, a jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku opracowania w toku prac B+R, do końca 2020 r. kluczowych elementów technologicznych systemu InterLAN SPEED drugiej generacji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

  1. Opracowania struktury bazy danych wraz programem zapytań.
  2. Utworzenia podstaw struktury informatycznej dla systemu InterLAN SPEED drugiej generacji.
  3. Utworzenia algorytmu optymalizującego koszt transportu.
  4. Opracowania najbardziej złożonych modułów systemu InterLAN SPEED drugiej generacji, które będą zasilać danymi algorytm optymalizacyjny.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka) , Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 2 721 996,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 788 484,00 PLN

Zaufali nam