Polski System Dystrybucji

System interLAN PSD został dostosowany do nowego sposobu dystrybucji drobnicy przez Polski System Dystrybucji z modelu magazynu centralnego na wielomagazynowy. 

Zaufali nam