Dni branży TSL 2008

Nasza Firma została wyróżniona w konkursie Złoty Pegaz 2008 w kategorii "Najlepsza firma działająca na rzecz branży TSL" w 2007 roku.

Relacja z Dni Branży 2008 /źródło: www.pgt.pl/:

"Dni TSL, impreza organizowana od kilku lat przez naszą gazetę, stają się już dobrą tradycją,skupiającą przez dwa majowe dni coraz szersze grono ekspertów branży, spedytorów, przewoźników i logistyków. Impreza odbywała się w roku 15-lecia „PGT”.

27 i 28 maja w warszawskim hotelu Novotel spotkaliśmy się z czytelnikami i przyjaciółmi „Polskiej Gazety Transportowej”, by debatować nad problemami środowiska, przyznać statuetki Złotego Pegaza wyróżniającym się fi rmom. Po raz pierwszy gościliśmy posłów, członków podkomisji sejmowej Komisji Infrastruktury. Tematem ich debaty był stan i potrzeby transportowych przejść granicznych i terminali. Tegoroczne forum, podzielone na 3 panele dyskusyjne, poświęciliśmy problemom transportu. intermodalnego, ściślej kontenerowi, wykorzystywanemu w przewozach morskich oraz drogowych i kolejowych. Kontenerowej „rewolucji” w Europie i na świecie poświęcony był pierwszy panel dyskusyjny, prowadzony przez europosła, członka Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Liberadzkiego. Po nim funkcje referenta i moderatora, z właściwą sobie swadą i dowcipem, przejął prof. Wojciech Paprocki z SGH. Uczestnicy tego panelu: Wojciech Witkowski, prezes zarządu spółki Spedcont, Dariusz Stefański, szef PCC Intermodal oraz Tomasz Cegielski, dyr. Lądowego Biznesu Międzynarodowego w Schenker Sp. z o. o. próbowali nakreślić miejsce Polski na kontenerowej mapie Europy, przedstawić prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania rozwoju konteneryzacji w naszym kraju, a także bariery tego rozwoju. Natomiast Frank Schuhholz, z Przedstawicielstwa Generalnego Deutsche Bahn AG w Polsce zapoznał uczestników konferencji z doskonale się sprawdzającą w Niemczech koncepcją Railportów. Trzeci panel, którym kierował Janusz Piechociński, miał charakter debaty okrągłego stołu. Uczestniczyli w nim reprezentanci przewoźników drogowych (dyr. Tadeusz Wilk z ZMPD), spedytorów (prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński oraz prezes Trade Transu, Ireneusz Gójski).
Nagrodzeni i wyróżnieni. Po tej sprawnie prowadzonej, interesującej – zdaniem naszych gości – debacie kontenerowej, spotkaliśmy się wszyscy na uroczystym koktajlu, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu Złotego Pegaza „Polskiej Gazety Transportowej” oraz internetowego plebiscytu na „Osobę Przyjazną Logistyce”. Redakcyjne statuetki dla najlepszej firmy branży TSL w ubiegłym roku i najlepszej firmy działającej na rzecz branży TSL odebrali: prezes przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans Ireneusz Gójski oraz prezes spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Tomasz Zaboklicki. Było też wyróżnienie specjalne dla poznańskiej firmy InterLan. Jako „Osobę Przyjazną Logistyce” wybrano Andrzeja Wierzbickiego z Schenkera. (Sylwetki i dokonania laureatów przedstawimy szerzej w następnym numerze „PGT”). Przedpołudnie 28 maja poświęcono coraz szerszemu wykorzystywaniu technologii informatycznych w procesie konteneryzacji. W debacie, moderowanej przez prof. Marka Grzybowskiego z Gdańskiego Instytutu Morskiego, prezentacje na ten temat przedstawili Tomasz Dzideczek z Motoroli, Dariusz Mierkiewicz z Bałtyckiego Terminala Kontenerowego oraz dyr. Polzug Intermodal Polska, Janusz Skinder".

FRANCISZEK NIETZ

Polska Gazeta Transportowa

 

Zaufali nam